Vrouwen in AI: breder profiel maar nog steeds een minderheid

Published on
in
Written by:
This story was originally published by
Data News

Want moesten we er nog eens op wijzen: diversiteit is belangrijk, niet in het minst omdat het eventuele 'bias' in data van algoritmes kan blootleggen. Daarvan zijn voorbeelden genoeg, van zeepdispensers wiens sensoren geen donkere huid herkennen, tot Amazons experimentele cv-algoritme dat op basis van historisch kleine percentages vrouwelijke medewerkers, concludeerde dat vrouwen niet in aanmerking kwamen voor een techjob bij de gigant.

"Het is lang niet duidelijk geweest maar de komst van AI laat zien dat degene die het maakt degene is met de macht", zegt Dewi Van De Vyver, CEO van Flow Pilots en Data News ICT Woman of the Year. "Je neemt de vooroordelen van de maker mee in het systeem. Dat kan er toe leiden dat bijvoorbeeld een AI voor het detecteren van hartinfarcten alleen de symptomen van mannen herkent omdat de symptomen die vrouwen hebben niet aan het systeem werden aangeleerd. Die data zijn misschien gewoon niet voorhanden. Daarom is het noodzakelijk dat vrouwen betrokken worden."

Maar zoals menig Data News Career Guide u kan aantonen: IT is een mannenbastion. Dus laten we voor AI maar met het goede nieuws beginnen, AI-bedrijven doen het qua genderdiversiteit in België relatief goed. We zetten er zelfs iets vaker vrouwen aan het hoofd dan andere landen, al blijven die cijfers nog altijd laag. "Slechts 9,5% van de oprichters of CEO's van Belgische technologiebedrijven zijn vrouwen. Maar voor AI-bedrijven is dat 13%, een significant verschil. Voor AI-bedrijven in Vlaanderen is dat zelfs 14,8%", zegt Omar Mohout, entrepreneurship fellow bij de onderzoekscentrum Sirris. Hij verzamelt onder meer data over vrouwelijke ondernemers en CEO's in de technologiesector en kan zo een goed overzicht krijgen. En dat overzicht kleurt relatief optimistisch naar de toekomst toe. "Wat hoop geeft, is dat van de twintig AI-productbedrijven die in 2019-2020 werden opgestart, er zeven bij zijn met vrouwelijke oprichters."

Read the full Story

Visit the website of

Data News

Data News

Ask me anything

I love receiving inspiring questions. Feel free to challenge my mind!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.