Global Ethics Day: voor wanneer de schone programmeurs?

Published on
December 23, 2022
in
Written by:
Dewi Van De Vyver
Tech enthousiast, Inspiring Fifty Europe, ICT Women of the Year, Podcastmember Tech45, founder The Ada Talks
This story was originally published by
Data News

Global Ethics Day zag het levenslicht in 2014, vanuit het voornemen ethiek een stukje centraler te plaatsen in de relatie tussen bedrijven, organisaties en individuen. In bepaalde sectoren - denk aan de succesvolle schone kleren-campagne in de textielindustrie - is de aandacht voor menswaardige productie-omstandigheden in het bijzonder en een ethischer businessmodel in het algemeen sterk toegenomen. Terecht, maar het zou al te naïef en kortzichtig zijn om dit discours te beperken tot enkele heel visibele sectoren. Ook de 'hippe' IT-sector kan een stevige extra scheut ethiek gebruiken.

De sterk verhoogde focus op een versnelde digitalisering maakt dat er een grote nood is aan technische profielen. Die 'mogen echter niet te veel kosten' en dat zorgt er vandaag voor dat nogal wat medewerkers uit die sector tussen de mazen van het sociale en humane vangnet belanden. Want voor het invullen van die vacatures kijken we dan al snel collectief over de grenzen heen: in eerste instantie naar Oost-Europa, maar net zo goed richting India. De specialisten daar zijn doorgaans relatief goed opgeleid, ze tonen zich leergierig en ze zijn - altijd leuk meegenomen - ook nog eens een pak goedkoper dan die in eigen land. Bovendien houden we zo ook nog eens de globale economie draaiende en ondersteunen we onze eigen diensten- en maakindustrie in hun levensnoodzakelijke digitale transformatie. Iedereen tevreden, toch?

Read the full Story

Visit the website of

Data News

Data News

Ask me anything

I love receiving inspiring questions. Feel free to challenge my mind!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.