Brieven aan startende ondernemers

Brieven aan startende ondernemers

Written by
Dewi Van De Vyver
Tech enthousiast, Inspiring Fifty Europe, ICT Women of the Year, Podcastmember Tech45, founder The Ada Talks

Frank Hoogendijk verzamelde 32 brieven van ondernemers en bundelde deze in een boek.

Ik had de eer om ook een brief te mogen schrijven:

Brieven aan Startende Ondernemers

Een onderneming starten…
Als je daar even over doordenkt en rondom je kijkt dan is het eigenlijk ongelooflijk
dat alles wat je ziet op een bepaald moment een onderneming is geweest van
iemand. Van de straat waarop je rijdt, de supermarkt waar je boodschappen doet,
de omgeving waarin je nu dit leest. Alles is door iemand op een bepaald moment
in de tijd ondernomen, mensen voor geëngageerd, materialen besteld en
verwerkt, facturen opgesteld, gedroomd en gerealiseerd.
De “leap of faith” elke keer opnieuw van mensen die iets willen ondernemen, is
iets dat me telkens weer kippenvel bezorgd omdat het een ongelooflijk
vooruitgangsgeloof met zich meebrengt.
Sommige ondernemingen groeien dan door en worden groot en succesvol en
andere zijn sneller failliet dan dat ze opgestart zijn.
In mijn brief deel ik graag 2 key factoren, “ingrediënten” als het ware van hét
recept, van dewelke ik uit ervaring weet die super belangrijk zijn voor de start van
een succesvolle onderneming.
De eerste key factor, de founders.
De founders van een bedrijf zijn key. Bill Gates was niets geweest zonder Steve
Balmer, of Steve Jobs zonder Steve Wozniak, of Carl Benz zonder Bertha Ringer.
Stuk voor stuk succesvolle duo’s en zo gaat het vaak.
Achter het uithangbord van een onderneming schuilen vaak vele belangrijke
medestanders. Samen vormen ze de tandem die het idee van de onderneming
moet vorm geven, uitdragen, realiseren. Je kan niet de nerd hebben zonder het
commerciële brein, en het commerciële brein kan niet veel verkopen zonder het
idee van de ander.
Het is dan ook belangrijk dat de founders het eens zijn met elkaar over de
verschillende aspecten van de onderneming. Je moet weten van elkaar wat jullie
persoonlijke doelstellingen zijn. Wil je snel cashen? Een paar jaar hard knokken
en dan out. Of is het een levensmissie waar je de boterham voor uit je mond zou
sparen? En hoe zit het met de thuissituatie. Heb je maandelijks je centen echt
nodig, voor je huis af te betalen en gezin of woon je nog thuis en sponsoren je

ouders je ondernemersavontuur. Kan je nachtjes doortrekken, of heb je kleine
kindjes die jou nodig hebben?
Als founders is het belangrijk dat je van elkaar weet hoe je in het bedrijf staat en
of dat overeenkomt. Het moet ok zijn dat de founder met de kindjes op vakantie
gaat met zijn gezin. Dat daarover afspraken zijn. Onderling maar ook met
eventuele liefdespartners. Goede afspraken maken goede vrienden. Het zorgt
voor een stevige basis waar je op kan terugvallen.
Het doel van de onderneming is een tweede aspect waarover je het als founders
moet eens zijn. Ga je consultancy doen of ga je een product uit de grond
stampen? Of ga je consultancy doen om je product te funden? En wie mag er dan
werken aan het product en wie doet de consultancy? En wat als de consultancy
goede business oplevert en het product stilletjes aan naar de achtergrond
verdwijnt. En wil je groot worden of is klein en fijn ok?
En hoe ga je dit initieel funden, en wat als het echt spot on is, ga je geld ophalen
en met investeerders praten.
Misschien lijkt het wat vergezocht om al deze vragen al te stellen in het begin,
maar samen een avond deze vragen open en bloot op tafel leggen en eens
doorpraten kan verhelderend zijn en ook aantonen waar jullie wegen misschien
ooit terug uiteengaan. Wanneer dat moment dan komt, dan kan je naar dat
gesprek terug grijpen en in schoonheid uiteen gaan.
Als laatste is het belangrijk dat jullie jullie onderlinge afspraken op papier zetten.
Wie wat inbrengt, aandeelhoudersstructuur, mag je als eerste kopen als de
andere zijn aandelen verkoopt. Allemaal heel praktisch en niets romantisch en go
getter en we zijn gewoon gestart in de garage en het ging vanzelf.
Dat lukt voor sommigen, maar voor de meesten niet. Vooral wanneer het begint
fout te lopen… Wat niet op papier staat kan niet worden hard gemaakt.

Als tweede key factor, de organisatiestructuur.
Als je met alleen of met twee bent dan lijkt dat misschien absurd maar dat is het
niet. Je eigen sterktes en zwaktes kennen als ondernemer is geen makkelijke. Om
je als ondernemer te kunnen focussen op je onderneming en doel van de
onderneming, moet je zsm hulp zoeken op je zwakke plekken.
Stel je bent super slecht in administratie, zoek iemand, desnoods part-time of
jobstudent, die je hierin komt bijstaan. Die persoon kan dat werk dan van je
overnemen. Verwacht echter niet van die persoon dat die alles voor je gaat

oplossen, jij moet wel duidelijk stellen wat je verwacht. Het proces en de
structuur is iets dat je samen moet opzetten.
Hoe klein de onderneming ook en wat ook het doel is van de onderneming - van
frituur tot IT bedrijf tot pottenbakker- het is belangrijk om af te spreken wie wat
doet. Wanneer doe je betalingen aan leveranciers, wanneer doe je bestellingen en
hoeveel, wanneer betaal je lonen uit, wie volgt welke communicatie op, wie kijkt
contracten na, wie is de eindverantwoordelijke? Deze zaken moeten duidelijk zijn
voor iedereen in de onderneming. Hoe klein ook.
Het is ook belangrijk dat alles wat er gedaan wordt in kaart wordt gebracht. Als je
dan op een bepaald moment gaat schalen en mensen gaat aanwerven die
bepaalde taken gaan overnemen, bvb HR, dan is het voor de persoon die start
onmiddellijk duidelijk wat er al allemaal aanwezig is.
Het is ook belangrijk om goed voor ogen te hebben hoe je bepaalde zaken in de
toekomst georganiseerd zou willen zien. Dan kan je dat meteen ook meegeven
als doelstelling. En kan er een roadmap worden opgesteld om daar te geraken.
Rome is ook niet op een dag gebouwd.
Organisatiestructuur is vaak iets dat wat stiefmoederlijk wordt behandeld. Het
neigt naar “corporate structures” en regelneverij. Het is echter een belangrijke
voorwaarde voor groei en retentie van personeel. Als er geen duidelijk structuur
is, dan kan er geen duidelijke communicatie zijn. Dan glippen er projecten,
opportuniteiten, getalenteerde mensen, … tussen de mazen van het net. Dat
bezorgd je als ondernemer veel extra “brandjes blussen” werk en houdt je weg
van je sterktes en het werken aan de doelstelling van de onderneming.
Het is belangrijk dat wanneer personeel, leveranciers, klanten vragen hebben en
informatie nodig hebben, dat jij als ondernemer als die vragen of makkelijk zelf
kan beantwoorden wegens goed opgezet documentenbeheer en systeem, of dat
het duidelijk is voor jou wie binnen jouw organisatie daarvoor verantwoordelijk is
om die vraag te beantwoorden. Het beste is uiteraard dat beiden in orde zijn.
Dat geeft jou als ondernemer rust in je hoofd en de ruimte om voluit te gaan voor
je onderneming.
Zoals alles is ondernemen vallen en weer opstaan. Zoeken en niet stilstaan.
De founders story heb ik aan de lijve mogen ondervinden. Als je niet gealigneerd
bent dan maak je constant ruzie en geraak je nergens. Je moet het eens zijn over
wie het gezicht is voor visibiliteit en daar niet jaloers over zijn. Vertrouwen
hebben in elkaar en beslissingsmacht delegeren zodat je de onderneming niet
blokkeert. En respect hebben voor elkaar, voor wat de ander doet en kan en is.

Als Flow Pilots hebben we vele woelige jaren gehad omdat het bovenstaande niet
goed afgestemd was.
De ironie is dat wat structuur, dat altijd ons sterkste punt is geweest. Hierdoor
konden we meer met minder mensen. Door onze sterk structuur denken hadden
we snel duidelijke processen hoe ontwikkeling, communicatie, documentatie en
rapportering moest gebeuren. Het heeft er steeds voor gezorgd dat we een super
betrouwbare partner waren voor onze klanten en dat we grote corporates als
PWC en AXA en NMBS konden overtuigen om met ons in zee te gaan.

More stories like this

I also Write about

Ask me anything

I love receiving inspiring questions. Feel free to challenge my mind!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.